Учители

Любка Попова

Специалности:
Математика
Информатика

	Елисавета Ръжанкова

Специалности:
Начална училищна педагогика
Физическо възпитание

	Регина Карталова

Специалности:
Физика
Математика

	Черешка Неделина

Специалности:
История

Красимира Калайджийска

Специалности:
Българска филология

Силвия Тонева

Специалности:
Английска филология

Георги Новаков

Специалности:
Английска филология

Ася Бакърджиева

Специалности:
Химия
Биология

Галина Златкова

Специалности:
Начална училищна педагогика

Галина Дишкова

Специалности:
Български език
Английска филология
Музика

	Елка Каравеликова

Специалности:
Начална училищна педагогика

Елена Сестримска

Специалности:
Предучилищна педагогика
Начална училищна педагогика

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search