Учители

Любка Попова

Специалности:
Математика
Информатика

	Елисавета Ръжанкова

Специалности:
Начална училищна педагогика
Физическо възпитание

	Регина Карталова

Специалности:
Физика
Математика

	Черешка Неделина

Специалности:
История

Силвия Тонева

Специалности:
Английска филология

Георги Новаков

Специалности:
Английска филология

Ася Бакърджиева

Специалности:
Химия
Биология

Галина Златкова

Специалности:
Начална училищна педагогика

Галина Дишкова

Специалности:
Български език
Английска филология
Музика

	Елка Каравеликова

Специалности:
Начална училищна педагогика

Елена Сестримска

Специалности:
Предучилищна педагогика
Начална училищна педагогика

Бисер Атипов

Специалности:
Българска филология

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search