Прием на ученици

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас за учебната 2022/2023 година Ви уведомяваме, че подаването на документи за прием за първи клас започва от 26.04.2022 година. Графика на дейностите и сроковете са посочени в Заповед за прием за първи клас, учебна 2022-2023 година. Справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно, без да е необходимо да посещавате общинската администрация!

Документи ДЕСЕТИ клас

Уважаеми родители, моля свалете и попълнете приложеното заявление за прием, след което го изпратете на електронната поща на училището.
© 2022 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search