СУ "Христо Ботев"

Средно училище „Христо Ботев” е най-голямото училище в община Септември.

Ползва се с безспорен авторитет и има водеща роля в общината, резултат от последователен и целенасочен труд на поколения учители и ученици.

В училището се обучават ученици от І до ХІІ клас.

Педагогическият персонал се състои от квалифицирани педагози, които постоянно усъвършенстват професионалните си умения. Те и днес съхраняват непреходните традиции в обучението и възпитанието, но същевременно прилагат и иновационни форми и методи на работа. Доказателство за това са спечелените проекти и отличия от учители и ученици на общинско, областно и национално ниво.

About us
About us

Учебна база

Училището разполага със съвременни кабинети по всички учебни предмети, оборудвани с интерактивни дъски, ресурсен кабинет за ученици със специални образователни потребности, физкултурен салон, библиотечен фонд, изцяло обновена база за спорт и отдих и ученически стол.

От учебната 2009/2010 година в училището се провежда профилирано обучение за учениците от гимназиален етап, профил „Природоматематически” с профилиращи предмети биология и здравно образование, математика и английски език.

Цялата дейност на училището е насочена към изграждане на граждани с висока култура, които познават и зачитат националните и общочовешки ценности.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО

ПОЛУЧЕНИ
НАГРАДИ
0
ПЕДАГОГИЧЕСКИ
СПЕЦИАЛИСТИ
0
УЧЕБНИ
КАБИНЕТИ
0
НАШИТЕ
УЧЕНИЦИ
0
cta-logo

НАШИТЕ ОТГОВОРНИ УЧЕНИЦИ СА АВТОРИ В

НАШИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Какво представляват интерактивните дъски?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search