Бюджет

Информация за касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2022 година на СУ "Христо Ботев", град Септември

Информация за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2022 година на СУ "Христо Ботев", град Септември

Информация за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2022 година на СУ "Христо Ботев", град Септември

Информация за касовото изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 година на СУ "Христо Ботев", град Септември

Бюджет на СУ "Христо Ботев" за 2022 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2021 година на СУ "Христо Ботев", град Септември

Информация за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2021 година на СУ "Христо Ботев", град Септември

Информация за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2021 година на СУ "Христо Ботев", град Септември

Бюджет на СУ -Христо Ботев- за 2021 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 година на СУ "Христо Ботев", град Септември

Бюджет на СУ -Христо Ботев- за 2020 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за 2019 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие на 2020 година

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search