Бюджет

Бюджет на СУ -Христо Ботев- за 2020 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за 2019 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2020 година

Информация за касовото изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2020 година

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search