Учители

	Йорданка Василева

Специалности:
Теология (Богословие)
История

	 Славка Христоскова

Специалности:
Начална училищна педагогика

Гергана Христева

Специалности:
Физическо възпитание

Лиляна Гаджева

Специалности:
Предучилищна педагогика
Начална училищна педагогика

Юлия Матеева

Специалности:
БЕЛ
френски език и изобразително изкуство

	Росица Ганева

Специалности:
Предучилищна и начална училищна педагогика

Ангелина Татерска

Специалности:
Начална педагогика
Физическо възпитание

Атанаска Босакова-Петрова

Специалности:
Начална педагогика

Цветана Трендафилова

Специалности:
Химия
Начална училищна педагогика

	Малина Тонева

Специалности:
Начална училищна педагогика с изобразително изкуство
Начална училищна педагогика с английски език

	Йорданка Атанасова

Специалности:
Български език
Английска филология

Антоанета Василева

Специалности:
Начална училищна педагогика
Физическо възпитание

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search