Дневен и седмичен режим на учениците

Седмично разписание за първи срок

Правилник за дейността на училището

Етичен кодекс

Училищни учебни планове

Програма за предоставяне на учениците от уязвими групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишен план на Средно училище "Христо Ботев"

Система за качествени показатели за оценяване на учениците от първи, втори и трети клас

График за провеждане на контролни работи - I срок, учебна 2019/2020 година

График за провеждане на класни работи - I срок, учебна 2019/2020 година

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search