Учители

Галина Златкова

Галина Златкова

Накратко

В колектива от 1994

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална училищна педагогика

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 2010 г.

Безопасност на движението по пътищата - … 1б кл.
Български език и литература - ООП 1б кл.
Български език и литература - РП/УП-А 1б кл.
Изобразително изкуство - ООП 1б кл.
Математика - ООП 1б кл.
Математика - РП/УП-А 1б кл.
Околен свят - ООП 1б кл.
Технологии

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search