Учители

Бисер Атипов

Специалности:
Българска филология

Мария Пеева-Ракова

Специалности:
Старши учител

Нели Гешева

Специалности:
Учител
общообразователен учебен предмет

Илияна Божилова

Специалности:
Учител
начален етап на основното образование

Мария Станчева

Специалности:
Старши учител

Петя Ружинова

Специалности:
Старши учител

Вили Димитрова

Специалности:
Биология
Химия

Стефан Спасов

Специалности:
География
Икономо-география по стопански отрасли и комплекси
История

Ани Атанасова

Специалности:
Педагогика на обучението по музика

Стоянка Бонева

Специалности:
Трудово обучение и изобразително изкуство

Искър Стойнов

Специалности:
Математика
Физическо възпитание
Физика

Юлия Сарафска

Специалности:
Начална училищна педагогика
Български език и литература
Немски език
Трудово политехническо обучение

© 2021 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search