Учители

Мария Пеева-Ракова

Специалности:
Старши учител

Илияна Божилова

Специалности:
Учител
начален етап на основното образование

Вили Димитрова

Специалности:
Биология
Химия

Стефан Спасов

Специалности:
География
Икономо-география по стопански отрасли и комплекси
История

Ани Атанасова

Специалности:
Педагогика на обучението по музика

Юлия Сарафска

Специалности:
Начална училищна педагогика
Български език и литература
Немски език
Трудово политехническо обучение

	Йорданка Василева

Специалности:
Теология (Богословие)
История

	 Славка Христоскова

Специалности:
Начална училищна педагогика

Гергана Христева

Специалности:
Физическо възпитание

Лиляна Гаджева

Специалности:
Предучилищна педагогика
Начална училищна педагогика

Юлия Матеева

Специалности:
БЕЛ
френски език и изобразително изкуство

	Росица Ганева

Специалности:
Предучилищна и начална училищна педагогика

© 2023 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search