Учители

Ася Бакърджиева

Ася Бакърджиева

Накратко

В колектива от 2018

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Химия
Биология

Биография

1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, от 2018 г.

Час на класа - … 5а кл.
Човекът и природата - ООП 5а кл.
Човекът и природата - ООП 5б кл.
Човекът и природата - ООП 6а кл.
Човекът и природата - ООП 6б кл.
Химия и опазване на околната среда - ООП 7а кл.
Химия и опазване на околната среда - ООП 7б кл.

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search