Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е сдружение с нестопанска цел. То осъществява обществено полезна дейност. Целите му са подпомгане на финансовата поддръжка,  обогатяване и разширяване на материлната база на училището чрез набиране на средства. Върховен орган на Училищното настоятелство е съвета на настоятелите.
Станимир Каравеликов
Председател
Регина Карталова
Член
Силвия Тонева
Член
Асен Байлов
Член
Александър Кехайов
Член

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search