Графици

Седмично разписание за първи срок

Приемно време на педагогическите специалисти, първи срок за учебната 2019-2020 година

График за провеждане на часа на консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за всички паралелки от I-XII клас за първи срок на учебната 2019-2020 година

График за консултации на учителите по учебни предмети

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search