Графици

График за провеждане на контролни работи за втори срок, учебна 2022-2023 година

График за провеждане на класни работи за втори срок, учебна 2022-2023 година

График за консултации на учителите по учебни предмети за втория срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на часа на консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за всички паралелки от I-XII клас за втория срок на учебната 2022-2023 година

Приемно време на педагогическите специалисти, втори срок за учебната 2022-2023 година

Дневен и седмичен режим, учебна 2022/2023 година - II срок

Седмично разписание за втори срок, учебна 2022/2023 година - НАЧАЛЕН ЕТАП

Седмично разписание за втори срок, учебна 2022/2023 година - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Седмично разписание за втори срок, учебна 2022/2023 година - ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Седмично разписание за първи срок, учебна 2022/2023 година - НАЧАЛЕН ЕТАП

Седмично разписание за първи срок, учебна 2022/2023 година - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Седмично разписание за първи срок, учебна 2022/2023 година - ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Приемно време на педагогическите специалисти, първи срок за учебната 2022-2023 година

График за консултации на учителите по учебни предмети за първи срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на часа на консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за всички паралелки от I-XII клас за първи срок на учебната 2022-2023 година

График за провеждане на контролни работи за първи срок, учебна 2022-2023 година

График за провеждане на класни работи за първи срок, учебна 2022-2023 година

© 2023 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search