Графици

Седмично разписание за първи срок

Приемно време на педагогическите специалисти, първи срок за учебната 2019-2020 година

График за провеждане на часа на консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за всички паралелки от I-XII клас за първи срок на учебната 2019-2020 година

График за консултации на учителите по учебни предмети

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search