Общественият съвет

Общественият съвет подпомага развитието на училището, заедно с това осъществява граждански контрол на упрвлението и грантира публичност и прозрачност н всички дейности. Основната цел, която общественият съвет има е изграждането на училището като демократична функционираща общност. Общественият съвет към СУ"Христо Ботев" се състои от пет члена.
Нина Христоскова-Чипилова
Председател
СвещеноикономЙордан Василев
Член
Ирина Стоицева
Член
Представител на община СептемвриИвалина Табакова
Член
Силвия Георгиева
Член
© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search