Общественият съвет

Общественият съвет подпомага развитието на училището, заедно с това осъществява граждански контрол на упрвлението и грантира публичност и прозрачност н всички дейности. Основната цел, която общественият съвет има е изграждането на училището като демократична функционираща общност. Общественият съвет към СУ"Христо Ботев" се състои от пет члена.
Нина Христоскова-Чипилова
Председател
СвещеноикономЙордан Василев
Член
Ирина Стоицева
Член
Представител на община СептемвриИвалина Табакова
Член
Силвия Георгиева
Член

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search