Бланки и документи

Информирано съгласие от родител, във връзка с участие в общински, регионален и национален кръг на олимпиада/състезание.

Условия за отпускане на стипендии на ученици след завършено основно образование за II срок на учебна 2020/2021 година.

© 2021 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search