Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Покана за общо събрание на Училищното настоятелство на 10.12.2019г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО

 

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство „СОУ „Христо Ботев” – град Септември към СОУ „Христо Ботев” – град Септември, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на 10.12.2019 година (вторник) в 17.30 часа, което ще се проведе във физкултурния салон на училището при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на отчет за дейността на Съвета на настоятелите.
  2. Избор на нови членове на Съвета на настоятелите.
  3. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 18.30 часа на същото място и при същия дневен ред.

Посочените в дневния ред документи са обявени на първия етаж в сградата на СУ „Христо Ботев” – град Септември, находяща се на бул. „България” №42

Popular Tags

Latest News

Search

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search