Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Училищна общност

Средно училище ,,Христо Ботев" вече е член на най-голямата училищна общост в страната ,,Pearson Longman School Society", коята има за основна цел постигане на качествено образование, отговарящо на Европейските стандартии даващо възможност на младите хора в България да станат активни участници в процесите протичащи в Европа и света. Предимствата, които тази общност предоставя на училището са:

- учениците могат да полагат изпитите PTE и да предоставят сертификатиза владеене на английски език в откритите изпитни центрове Пиърсън.

- възможност за учениците да участват в Национални състезания по английски език ,,Longmn Competition", което се провежда сред учениците в Общността. 

Popular Tags

Latest News

Search

© 2022 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search