Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Покана за Обществен съвет на 10.12.2019г.

ПОКАНА

ДО РОДИТЕЛИТЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВСЯКА ПАРАЛЕЛКА

НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ”, ГРАД СЕПТЕМВРИ

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

        Средно училище „Христо Ботев” Ви кани на събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището. Събранието ще се проведе на 10.12.2019 г., от 17.30 часа, във физкултурния салон на училището при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Избор на представители на родителите за членове на обществения съвет към Средно училище „Христо Ботев”.
  2. Избор на резервни членове на обществения съвет към Средно училище „Христо Ботев”.
  3. Избор на председател на обществения съвет към Средно училище „Христо Ботев”.
  4. Разни.

Popular Tags

Latest News

Search

© 2022 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search