Image

Канцелария

Маргарита Петкова-ЗАС, Касиер

Стефка Чавдарова-Служител "Човешки ресурси", Домакин

Работно време:

сутрин                                                    07:00-12:30ч.


почивка                                                  12:30-13:00ч.


седобяд                                                   13:00-16:30ч.
Image

Администратор, компютърни системи

Георги Георгиев

Работно време:

сутрин                                                          07:30-12:30ч.


почивка                                                        12:30-13:00ч.


следобяд                                                       13:00-16:30ч.

Забележка:

Административното обслужване на учители, ученици и външни лица: 08:00-12:30ч.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search