Изяви и отличия

"Здрав дух – зраво тяло"

През 2018 година се проведе конкурса "Посланици на здравето". В него участие взеха учениците от IIIб и IIIв с проект "Здрав дух – здраво тяло" с ръководители Елка Каравеликова и Елена Сестримска и се класираха на трето място.

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search