Изяви и отличия

"Здрав дух – зраво тяло"

През 2018 година се проведе конкурса "Посланици на здравето". В него участие взеха учениците от IIIб и IIIв с проект "Здрав дух – здраво тяло" с ръководители Елка Каравеликова и Елена Сестримска и се класираха на трето място.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search