Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

Да бъдеш част от столетие

 

ПРОГРАМА

ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 100 - ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

НА СУ „ ХРИСТО БОТЕВ”, ГР. СЕПТЕМВРИ

„ДА БЪДЕШ ЧАСТ ОТ СТОЛЕТИЕ“

УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

ДЕЙНОСТ

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ДАТА

ОТГОВОРНИЦИ

1.

Подготовка, изработване и откриване на фотодокументална изложба

Фоайе на СУ „Христо Ботев“

м. октомври 2022 г.

Л. Попова,

Ел. Сестримска,

Й. Атанасова

 

 

 

 

 

2.

Откриване на Детско полицейско управление в СУ „Христо Ботев“

Училищен двор

04.10. 2022 г.

10.20 часа

Д. Никова,

Д. Бързакова

Сл. Христоскова

 

 

 

 

 

3.

„Час по родолюбие – представяне историята на училището от създаването му до наши дни“

Час на класа

м. октомври 2022 г.

Комисията, класни ръководители

 

 

 

 

 

4.

Среща на поколенията „Проекция в бъдещето“ - с изявени бивши възпитаници и настоящи ученици на СУ „Христо Ботев“.

СУ „Христо Ботев“

21.10.2022 г

В. Панчева

Хр. Янкова-Пискова

Н. Спасова

Сл. Христоскова

 

 

 

 

 

5.

Награждаване на участниците в конкурса „СУ „Христо Ботев“ – през моите очи“

Фоайе на СУ „Христо Ботев“

26.10.2022 г

Директор,

Б. Атипов,

Гр. Димитрова,

Н. Спасова,

М. Пеева-Ракова

 

 

 

 

 

6.

Изработване на мултимедийна презентация

Общински театър „Възраждане

м. октомври 2022 г.

Р. Карталова

Л. Попова

Хр. Янкова-Пискова

 

 

 

 

 

7.

Флашмоб „100 години - СУ „Христо Ботев“

Училищен двор

м. октомври 2022 г.

Д. Руменов,

Г. Христева, Ученически съвет

 

 

 

 

 

8.

Подреждане на изложба „Да си част от столетие“

Фоайе на Общински театър „Възраждане“

м. октомври 2022 г.

Н. Спасова,

Й. Василева,

М. Тонева

 

 

 

 

 

9.

Спортен празник

Училищен двор

27.10. 2022 г

Д. Руменов,

Г. Христева,

 

 

 

 

 

10.

Празнично шествие

От училището до Общински театър „Възраждане

28.10. 2022 г

Комисия

 

 

 

 

 

11.

Тържествен юбилеен концерт

Общински театър „Възраждане“

28.10. 2022 г

Комисия

 

 

 

 

 

12.

Празничен коктейл

Р-т „Секвоите“

28.10. 2022 г

Директор

 

 

 

 

 

13.

Представяне на летописната история на училището - среща на бивши директори и учители.

Учителска стая

м. ноември 2022 г

Директор,

Ч. Неделина,

Д. Никова

 

 

 

 

 

14.

„Как се става журналист“ – творческа работилница за ученици от гимназиален етап

СУ „Христо Ботев“

м. април

2023 г.

Директор

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

15.

1.                  Добра практика - интердисциплинарен урок по английски език, български език и литература и информационни технологии

XII клас

СУ „Христо Ботев“

19.10.2022 г.

Г. Дишкова,

Гр. Димитрова,

Л. Попова

2.     Добра практика по български език и литература и английски език с учениците от IIIа кл.

СУ „Христо Ботев“

м. февруари

2023 г.

Р. Ганева, М. Тонева

3.     Добра практика по математика

с учениците от IIа и IIб кл.

СУ „Христо Ботев“

м. март

2023 г.

Цв. Трендафилова, М. Топалов

4.    Добра практика по български език и литература и математика в VII клас

СУ „Христо Ботев“

м. март/април

2023 г.

Н. Събева,

Гр. Димитрова

5.    Добра практика по физика и астрономия в VIIIа клас

СУ „Христо Ботев“

м. декември

2022 г.

Р. Карталова

6.    Добра практика по химия и ООС в X клас

СУ „Христо Ботев“

м. декември

2022 г

А. Бакърджиева

7.    Добра практика на тема „Техники за украсяване на великденски яйца“ с ученици от групи за ЦОУД V-VI клас

СУ „Христо Ботев“

м. март/април

2023 г.

Г. Динкова,

М. Пеева-Ракова

 

 

Popular Tags

Latest News

Search

© 2023 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search