Новини

Официалните новини на СУ Христо Ботев

СУ „Христо Ботев” стана първото иновативно училище в общината

На прага сме на новата учебна година!

Година, която ще бъде динамична и непредсказуема. Но едно е сигурно - от предстоящата учебна година СУ „Христо Ботев”, град Септември с РЕШЕНИЕ № 584 от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година се присъединява към семейството на иновативните училища в областта и страната. Ние сме първото иновативно училище на територията на община Септември и едно от 19-те в област Пазарджик.

Нашето училище заслужи своето място с проект на тема "Въвеждане на иновация за повишаване на критичното мислене и творчеството на учениците в СУ „Христо Ботев”, град Септември и създаване на позитивен организационен климат в училищната общност".

Иновативните процеси в училището ще са насочени към разработване на нововъведения по отношение на организацията на обучението, организиране на управлението и обучението по нов начин и използване на нови методи на преподаване. С тях целим създаване на устойчиви партньорски взаимоотношения между родители, учители и ученици, защото смятаме, че ефективното общуване между училището и семейството и целенасочената комуникация с родителите ще мотивира нашите деца за постигане на по-високи образователни резултати.

Успех на всички ни в новото начинание, през новата учебна 2020/2021 година!

Popular Tags

Latest News

Search

© 2022 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search