Учители

	 Славка Христоскова

Славка Христоскова

Накратко

В колектива от

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална училищна педагогика

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 2013 г.

Занимания по интереси - ДЦО 1ЦДО -1а кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 1ЦДО -1а кл.
Самоподготовка - ДЦО 1ЦДО -1а кл.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search