Учители

Атанаска Босакова-Петрова

Атанаска Босакова-Петрова

Накратко

В колектива от 2011

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална педагогика

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 2011 г.

Занимания по интереси - ДЦО 4ЦДО -4б кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 4ЦДО -4б кл.
Самоподготовка - ДЦО 4ЦДО -4б кл.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search