Учители

Атанаска Босакова-Петрова

Атанаска Босакова-Петрова

Накратко

В колектива от 2011

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална педагогика

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 2011 г.

Занимания по интереси - ДЦО 4ЦДО -4б кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 4ЦДО -4б кл.
Самоподготовка - ДЦО 4ЦДО -4б кл.

© 2021 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search