Учители

	Росица Ганева

Росица Ганева

Накратко

В колектива от 2012

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Предучилищна и начална училищна педагогика

Биография

1. Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 2012 г.

Самоподготовка - ДЦО 3ЦДО -3б кл.
Организиран отдих и физическа активност - ДЦО 3ЦДО -3б кл.
Занимания по интереси - ДЦО 3ЦДО -3б кл.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search