Учители

	Йорданка Василева

Йорданка Василева

Накратко

В колектива от 2005

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Теология (Богословие)
История

Биография

1. Старши учител по религия в начален етап на основното образование (I - IV клас), от 2005 г.

Религия - ДП/Р 1а кл.
Религия - ДП/Р 1б кл.
Религия - ДП/Р 2а кл.
Религия - ДП/Р 2б кл.
Религия - ДП/Р 3а кл.
Религия - ДП/Р 3б кл.
Религия - СИП 4а кл.
Религия - СИП 4б кл.
Религия - СИП 4в кл.
Религия - ДП/Р 5б кл.
Религия - ДП/Р 6а, 6б

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search