Учители

	Малина Тонева

Малина Тонева

Накратко

В колектива от 1995

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална училищна педагогика с изобразително изкуство
Начална училищна педагогика с английски език

Биография

1. Старши учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас), от 1995 г.

Английски език (ІЧЕ) - ЗП 4а кл.
Английски език (ІЧЕ) - ЗП 4б кл.
Английски език (ІЧЕ) - ЗП 4в кл.
Английски език - РП/УП-А 1а кл.
Английски език - РП/УП-А 1б кл.
Английски език - РП/УП-А 2а кл.
Английски език - РП/УП-А 2б кл.
Английски език - ООП 2а к

© 2021 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search