Учители

Цветана Трендафилова

Цветана Трендафилова

Накратко

В колектива от 1995

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Химия
Начална училищна педагогика

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 1995 г.

Безопасност на движението по пътищата - … 2б кл.
Български език и литература - ООП 2б кл.
Български език и литература - РП/УП-А 2б кл.
Изобразително изкуство - ООП 2б кл.
Математика - ООП 2б кл.
Математика - РП/УП-А 2б кл.
Музика - ООП 2б кл.
Околен свят

© 2021 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search