Учители

	Елка Каравеликова

Елка Каравеликова

Накратко

В колектива от 2008

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална училищна педагогика

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 2008 г.

Безопасност на движението по пътищата - … 4б кл.
Български език и литература - ЗП 4б кл.
Български език и литература - ЗИП 4б кл.
Домашен бит и техника - ЗП 4б кл.
Изобразително изкуство - ЗП 4б кл.
Математика - ЗП 4б кл.
Математика - ЗИП 4б кл.
Физическо

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search