Учители

Ангелина Татерска

Ангелина Татерска

Накратко

В колектива от 1979

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална педагогика
Физическо възпитание

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 1979 г.

Безопасност на движението по пътищата - … 3б кл.
Български език и литература - ООП 3б кл.
Български език и литература - РП/УП-А 3б кл.
Изобразително изкуство - ООП 3б кл.
Математика - ООП 3б кл.
Математика - РП/УП-А 3б кл.
Музика - ООП 3б кл.
Технологии 

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search