Учители

	Елисавета Ръжанкова

Елисавета Ръжанкова

Накратко

В колектива от 1989

Email: jfbhdfj@kjsjcnd.kdf

Заетост по специалности

Начална училищна педагогика
Физическо възпитание

Биография

1. Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас), от 1989 г.

Безопасност на движението по пътищата - … 3а кл.
Български език и литература - ООП 3а кл.
Български език и литература - РП/УП-А 3а кл.
Изобразително изкуство - ООП 3а кл.
Математика - ООП 3а кл.
Математика - РП/УП-А 3а кл.
Технологии и предприемачествo - 

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search