Галерия

13.12.2016 година –  Учредяване на обществен съвет в СУ“Христо Ботев“ – град Септември.Обсъждаме мястото и ролята на Обществения съвет в присъствието на председателя на Училищното настоятелство – Елена Гладичева и зам. кмета на Община Септември Даниела Малешкова -член на новоизбрания Обществен съвет.

© 2022 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search