Галерия

13.12.2016 година –  Учредяване на обществен съвет в СУ“Христо Ботев“ – град Септември.Обсъждаме мястото и ролята на Обществения съвет в присъствието на председателя на Училищното настоятелство – Елена Гладичева и зам. кмета на Община Септември Даниела Малешкова -член на новоизбрания Обществен съвет.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search