Галерия

На 03.12.2022 г. учениците от IX до XII клас в СУ „Христо Ботев“, гр. Септември посетиха Техническия университет в град София на Ден на отворените врати, по покана на проф. Илия Илиев – декан на факултета по Телекомуникации. Директорът на училището г-жа Галина Дишкова благодари за предоставената възможност учениците от гимназиален етап да се запознаят по-задълбочено и отблизо със съвременните телекомуникационни технологии в специализираните лаборатории и компютърни класове, оборудвани с модерна апаратура и лицензиран софтуер.
Откриването на срещата започна с уводна лекция, в която бе представен факултета по Телекомуникации, специалностите и научните програми за обмен с други университети по света. Направи се виртуална разходка из факултета, който е на първо място в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника“, съгласно Рейтинговата система на висшите училища в България, което от своя страна осигурява доброто му финансиране и условия за обучение на студентите и докторантите.
Проф. Илиев разказа за възможностите за широкопрофилна реализация в страната и в чужбина на завършилите студенти, което е възможно благодарение на обучение изградено на основата на модерни учебни планове и програми, синхронизирани с водещите университети в Европа и в света, и с потребностите на пазара на труда. В тази връзка факултетът по Телекомуникации поддържа тесни връзки с водещите български телекомуникационни оператори, с български и чужди фирми в областта на информационните и комуникационни технологии – партньори на факултета.
Университетските преподаватели представиха пред учениците и техните учители научните изследвания в света на телемедицината, оптичните комуникации и 5G мрежите, автоматично следене на безпилотен летателен апарат, добавена и виртуална реалност, създаване на автомобилни мрежи и др. Бяха подготвени много съдържателни и интересни демонстрации на виртуална реалност, елементи от IOT („интернет на нещата“), „Тихи клубове“, „Тихи заведения“, измерване на оптични трасета и др., които предизвикаха голям интерес у всички присъстващи.
В края на срещата, лицата на всички участници излъчваха удовлетвореност от видяното и наученото, а преживяванията от срещите с университетските преподаватели, работещи в различни научни области, със сигурност спомогнаха за кариерното ориентиране на учениците ни. Проф. Илиев и г-жа Дишкова си пожелаха срещите за обмяна на опит между учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Септември и академичния състав на университета да станат ежегодна традиция.
© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search