Галерия

Днес отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН. Ученици от училището под ръководството на медицинската сестра и учителя по биология и здравно образование подготвиха и раздадоха информационни брошури и поставиха на съучениците си червената панделка, символ на кампанията.
Десислава Вокудинова, Кристина Пешева и Илиян Кацаров от XI клас запознаха учениците от гимназиален етап с начините за заразяване и предпазване от ХИВ вируса.
Ученици от IX, XI и XII клас представиха своите проекти, с които участват в конкурса обявен от РЗИ - Пазарджик и МКБППМН към Община Септември на тема „Не на дрогите и СПИН-2022“.
© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search