Занимания по интереси

Матура по биология - лесна и успешна

Стимулиране развитието на интересите, дарбите и заложбите на учениците и формиране у тях на трайни интереси в областта на биологията и здравното образование.

  1. Цели:
  2. Стимулиране развитието на интересите, дарбите и заложбите на учениците и формиране у тях на трайни интереси в областта на биологията и здравното образование.
  3. Подпомагане развитието на учениците в обучението по биология и здравно образование чрез стимулиране към изяви и постижения.
  4. Усъвършенстване на практическите умения за лабораторна работа.
  5. Подготовка на учениците за явявяне и успешно представяне на ДЗИ по БЗО.
  6. Очаквани резултати:
  7. Формиране на трайни интереси в областта на биологията и здравното образование.

2.Мотивирани ученици, уверени в знанията, уменията и възможностите си.

  1. Успешно представяне на учениците на ДЗИ по БЗО.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search