Занимания по интереси

Информационни технологии

Надграждане на уменията и дигиталните компетентности на ученика и приложението им в различни предметни области, придобити в рамките на задължителната подготовка на учениците в училище.

  1. Цели:
  2. Надграждане на уменията и дигиталните компетентности на ученика и приложението им в различни предметни области, придобити в рамките на задължителната подготовка на учениците в училище.
  3. Повишаване на мотивацията на учениците за решаване на практически задачи и развитие на дигиталните умения.
  4. Развиване на умения за работа по проект при обработка на информация със средствата на компютърната текстообработка, звуковата и видеоинформация и компютърната презентация.
  5. Очаквани резултати:
  6. Учениците се справят с конкретни задачи насочени към разширяване и усъвършенстване на уменията за работа с приложни програми – графични редактори, текстообработка, за звукова и видеоинформация, компютърна презентация.
  7. Учениците показват творчески решения на разнообразни практически задачи.
  8. Учениците работят по проекти с проблемна насоченост свързани със реални събития от училищния живот.

 

 

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search