Занимания по интереси

Театър на английски език

Учениците да развиват естетическа информираност в областта на визуалните изкуства, в музиката, в драмата, в танца, в литературата и английския език

 1. ЦЕЛИ:
 2. 1. Учениците да развиват естетическа информираност в областта на визуалните изкуства, в музиката, в драмата, в танца, в литературата и английския език;
 3. Да се даде възможност на учениците да развият естествените си възможности и потенциал за овладяване на техники, както и да упражняват уменията си, необходими за творческа изява;
 4. Насърчаване на индивидуалността и участие в група; изразяване на идеи, чувства и преживявания чрез различни драма дейности;
 5. Да се насърчи ученическото творчество и се формират емоционално-личностни отношения на учениците чрез създаване на сценарий, влизане в роля и създаване на образователно представление.

                                             ІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:                                            

 1. Развитие на интелекта на учениците чрез стремеж към търсене на информация, подреждане, селекция и използването й;
 2. Развиване на компетентностите на учениците на английски език;
 3. Усвояване на драма-техники и сътворяване на образи;
 4. Създаване на сценарий за малка пиеса - драматизиране на роли, позиции и персонажи;
 5. Създаване и набавяне на декори и сценичен дизайн.
 6. Изиграване на представление.

 

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search