Занимания по интереси

Хореография

Учениците да получат необходимите познания по ритмика, актьорско майсторство, сценичност, етнография и изпълнителско майсторство.Запознаване с красотата, богатството и разнообразието на  народния танц, музика и костюми, ще възпита учениците на любов към нашата самобитна национална култура, създавана в продължение на векове.

  1. Цел на програмата:

Основна цел на програмата за изучаването на Български народни танци в часовете по хореография в 1 клас е съхраняване и поддържане на народните традиции. Да се даде основна представа на учениците за българския танц и обичан от различните етнографски области. Децата да се научат да възприемат народната музика и песен и правилно да предадат нейното съдържание с изразните средства на танца.

Учениците да получат необходимите познания по ритмика, актьорско майсторство, сценичност, етнография и изпълнителско майсторство.Запознаване с красотата, богатството и разнообразието на  народния танц, музика и костюми, ще възпита учениците на любов към нашата самобитна национална култура, създавана в продължение на векове.

 

  1. Очаквани резултати:
  2. Участия в концерти и художествени изяви на местно ниво;
  3. Планиране и създаване на нов модел на училищни инициативи, които ще разчупят досегашния стереотип и ще доведат до взаимодействие на учениците и учителите;
  4. Съхраняване и поддържане на народните традиции и възпитаване на любов към нашата самобитна национална култура и идентичност;
  5. Укрепване и изграждане на качества, необходими за по-нататъшното израстване на децата.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search