Занимания по интереси

Езиков свят

 Допълване и надграждане на компетентностите в областта на българския език и българската литература, придобити в рамките на задължителната подготовка на учениците в училище.

  1. ЦЕЛИ:
  2. Допълване и надграждане на компетентностите в областта на българския език и българската литература, придобити в рамките на задължителната подготовка на учениците в училище.
  3. Изграждане на устойчив и траен интерес към българския език и българската литература
  4. Повишаване на езиковата култура и комуникативните компетентности на учениците.
  5. Усъвършенстване на уменията за решаване на различни видове тестови задачи.
  6. Формиране на желание и нагласа за съзнателно и непрекъснато усъвършенстване и обогатяване на езиковата култура.

 

  1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
  2. Повишаване на образователните постижения на учениците по български език и литература.
  3. Обогатяване на езиковата култура.
  4. Успешно представяне на НВО по български език и литература в седми клас.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search