Занимания по интереси

Богат и звучен български език

Цели

Развиване, задълбочаване и разширяване на езиковите компетентности на учениците с цел стимулиране и мотивиране съзнателното и целенасочено изучаване на българския език и литература.

Изграждане на устойчив и траен интерес към учебния предмет български език и литература, доразвиване на общите познавателни способности, умения за самостоятелно учене и четене с разбиране.

Обогатяване на учениковият речник. Работа в екип.

Получаване на по-добра подготовка по учебния предмет във връзка с провеждането на НВО в четвърти клас.

 

Очаквани резултати

Достигане на ДОС по български език и литератураза начален етап.

Мотивирани ученици, уверени в уменията и възможностите си по български език и литература.

Успешно представяне на НВО по български език и литература за четвърти клас.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search