Занимания по интереси

Математиката - лесна и забавна!

Цели

Преодоляване на затрудненията и пропуските на учениците при усвояване на учебния материал от задължителната подготовка по математика.

Изграждане на устойчив и траен интерес към учебния предмет математика, доразвиване на общите познавателни способности, умения за самостоятелно учене.

Повишаване на постиженията,мотивацията и качеството на знанията на учениците от ІVклас по математика

Получаване на по-добра подготовка по учебния предмет във връзка с провежданетона НВО в четвърти клас.

Очаквани резултати:

Достигане на ДОС по математика за начален етап, чрез попълване на пропуските.

Мотивирани ученици с трайни математически знания,развита логика и творческо мислене, уверени в уменията и възможностите си по математика.

Успешно представяне на НВО по математика за четвърти клас.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search