Похвали и забележки

Оценки на поведението на учениците.

Лени показа самоинициатива и старателност при работата по новия сайт на училището. Способна е да пише чудесни интервюта и да прави много добри снимки за статиите си.

Дара се справя чудесно с работата си по новия сайт на училището. Предлага свежи идеи и е упорита в стремежа си да получи нови знания.

Ива се представя отлично при изработката на новия сайт на училището. Владее добре системата на сайта и бързо изпълнява всички поставени задачи.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search