Проекти

Училище извън училище

Image

Проект „Училище извън училище“

През учебната 2008/2009 година в училището се реализира проектът ”Училище извън училище” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 г.-2013 г. на Европейския социален фонд.

Проектът е съвместен със спортен клуб „Будо” към СУ ”Св. Климент Охридски” и училища от с.Априлово и с.Горна Малина. Проектът даде възможност на 100 ученици от СОУ„Христо Ботев” съвместно с връстниците си от горепосочените селища да изучават спортовете – туризъм, туристическо ориентиране и катерене под ръководството на преподаватели от СУ.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search