Проекти

Единни в многообразието

Единни в многообразието Проект „Единни в многообразието“

През учебната 2007/2008 година учениците от начален етап участваха в съвместен проект на РИО-Пазарджик и септемврийските училища и детски градини на тема „Да съхраним ценностите като обменим и опознаем културите си”.

Проектът постигна целта си – българските и ромски деца научиха повече за празниците, обичаите и традициите на двата етноса, което е предпоставка за ваимното им опознаване и за създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство в училище.

Учениците участваха в новогодишната изложба, в Коледния и Великденски концерт и в изложбата „Иде Великден”. Със средства на проекта са ушити народни носии и закупени книги за училищната библиотека.

СУ „Христо Ботев“

Град Септември, 4490
Бул. „България“, №42
Област Пазарджик

Тел.: 03561 2134
Факс: 03561 2324

Е-mail: hrbotev_sp@abv.bg

© 2020 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search