Национални програми 2020-2021 година

Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" В) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

© 2021 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search