Всички публикации от hrbotevs2013

Общо събрание за избор на Обществен съвет на СУ „Христо Ботев“

Заповед за избор на представители на родителите за участие в Общото събрание за създаване на Обществен съвет

Покана до родителите, избрани да участват в Общото събрание за създаване на Обществен съвет

90 години училище „Христо Ботев“ – град Септември

Тържествено честване на 31 октомври 2013 година, в навечерието на Деня на народните будители

Откриване на фотодокументална изложба „Моето училище вчера, днес и утре“

Награждаване на отличили се ученици в конкурса „Аз и моето училище“

Тържествено заседание на педагогическия съвет на настоящи и бивши учители и директори

Празничен концерт