90 години училище „Христо Ботев“ – град Септември

Тържествено честване на 31 октомври 2013 година, в навечерието на Деня на народните будители

Откриване на фотодокументална изложба „Моето училище вчера, днес и утре“

Награждаване на отличили се ученици в конкурса „Аз и моето училище“

Тържествено заседание на педагогическия съвет на настоящи и бивши учители и директори

Празничен концерт