Учители

DSC_0576Педагогическият колектив

В училището упорито и всеотдайно работят високо квалифицирани педагози, които подготвят ученици с желание и потребност да продължат образованието си.

Преподавател

Специалности

Класен

ръководител
на:

1

Елисавета Ръжанкова Начална училищна педагогика, Физическо възпитание Іа клас

2

Ангелина Татерска Начална педагогика, Физическо възпитание Іб клас

3

Йорданка Халачева Начална училищна педагогика, Физическо възпитание ІІа клас

4

Елка Каравеликова Начална училищна педагогика ІІб клас

5

Юлия Сарафска Начална училищна педагогика, Български език и литература, Немски език, Трудово политехническо обучение ІІІа клас

6

Галина Златкова Начална училищна педагогика ІІІб клас

7

Антоанета Василева Начална училищна педагогика, Физическо възпитание ІVа клас

8

Цветана Трендафилова Химия, Начална училищна педагогика ІVб клас

9

Малина Тонева Начална училищна педагогика с изобразително изкуство, Начална училищна педагогика с английски език

10

Светла Божинова Физика, Математика, Богословие, Начална училищна педагогика

11

Грозденка Димитрова Български език и литература  IX клас

12

Стефка Мезова Българска филология

13

Бойка Стойнова Българска филология  VІІ б клас

14

Галина Дишкова Български език, Английска филология, Музика VІІІ клас

15

Йорданка Атанасова Български език, Английска филология  V б

16

Надя Събева Математика

17

Христина Янкова Математика, Информатика

18

Любка Попова Математика, Информатика  V а клас

19

Недялка Спасова Педагогика на обучението по техника и технологии, Трудово обучение и изобразително изкуство, Информатика и информационни технологии  VІІ а клас

20

Регина Карталова Физика, Математика  Х клас

21

Елена Попова Химия, Физика, Човекът и природата в V-VІ клас  ХІ клас

22

Вили Димитрова Биология, Химия XІІ клас

23

Черешка Неделина История а клас

24

Стефан Спасов География, икономо-география по стопански отрасли и комплекси, История

25

Ани Атанасова Педагогика на обучението по музика

26

Стоянка Бонева Трудово обучение и изобразително изкуство

27

Гергана Христева Физическо възпитание

28

Искър Стойнов Математика, Физическо възпитание, Физика  VІ б клас

29

Йорданка Василева Теология (Богословие), История

30

Росица Дургова Предучилищна и начална училищна педагогика

31

Юлия Матеева БЕЛ, френски език и изобразително изкуство

32

Атанаска Босакова-Петрова Начална педагогика

33

 Елена Сестримска Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика

34

 Славка Христоскова  Начална училищна педагогика

35

Лиляна Гаджева Предучилищна педагогика, Начална училищна педагогика

36