Ръководство

 

Директор

Ивалина Табакова
Тел: /03561/2134

Работно време:

сутрин 07:30-12:00 ч
почивка 12:00-13:00 ч
следобяд 13:00-16:30 ч

 

Весела ПанчеваЗаместник-директор по учебната дейност

Весела Панчева

Специалност:
Руска филология

Работно време:

сутрин 08:00-12:30 ч
почивка 12:30-13:30 ч
следобяд 13:30-16:30 ч