Библиотека

БиблиотекаУчилищната библиотека разполага с 9985 книги в различни области на знанието:
 • Българска художествена литература
 • Западноевропейска художествена литература
 • Руска художествена литература
 • Детска художествена литература
 • Българско народно творчество
 • Научна литература
 • Учебна литература
 • Историческа литература
 • Педагогическа литература
 • Религия
 • Героичен летопис
 • Музика
 • Икономическа литература
 • Учебници
 • Речници
 • Енциклопедии
 • Методическа литература

Основната част от книгите са дарение от бившата ЖП библиотека.

Работно време:

сутрин

08:00-13:00 ч

следобяд

само във вторник

14:00-16:00 ч

 

Отговорник за библиотеката:
Стефка Мезова