Администрация

Главен счетоводител и канцелария

КанцеларияАнета Попова – Главен счетоводител
Маргарита Петкова – ЗАС,Касиер
Стефка Чавдарова – Служител „Човешки ресурси“, Домакин

Работно време:

сутрин

07:30-12:30 ч

почивка

12:30-13:00 ч

следобяд

13:00-16:30 ч

Забележка:
Административно обслужване на учители, ученици и външни лица: 08:00-12:30 ч.

Администратор, компютърни системи

Георги ГеоргиевГеорги Георгиев

Техническа поддръжка:

Николай Пройкин

Работно време:

сутрин

08:00-12:30 ч

почивка

12:30-13:30 ч

следобяд

13:30-17:00 ч

Медицинска сестра

Росица КметскаРосица Кметска

Работно време:

сутрин

08:00-12:00 ч

почивка

12:00-12:30 ч

следобяд

12:30-16:30 ч

Забележка:
В сряда медицинската сестра работи в НУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Злокучене.