Здравословно хранене и спорт – мисията възможна

Проектът „Здравословно хранене и спорт – мисията възможна!” се провежда с учениците от Vа клас и VIа клас, с ръководители Недялка Спасова и Любка Попова.

Учениците от Vа клас и VIа клас се срещнаха със специалисти от РЗИ – град Пазарджик, които им разясниха основни системи за здравословно хранене и необходимостта от правилен двигателен режим. Учениците получиха интересни информационни материали, изчислиха индекса на телесната си маса и сглобиха макети на хранителна пирамида. Изработиха постер на тема „Здравословното хранене – ключ към добро здраве и успех в училище” с основните принципи на здравословното хранене. Подбраха здравословни рецепти, които са лесни за приготвяне и подходящи за закуска в училище, които представиха на постер „Какво да закусваме в училище” . Участниците в проекта предложиха на класните ръководители на учениците от V до XI клас листовки с информация по темата за обсъждане в часа на класа. Под ръководството на г-жа Гергана Христева – ст. учител по ФВС и треньор по плуване, проведоха спортно занятие, където усвоиха подходящ комплекс упражнения, които биха могли да правят и самостоятелно.